درباره فصلنامه

فصلنامه مطالعات ملي به‌منظور توليد دانش تخصصی دربارة "هويت و همبستگي ملی" و همچنین در راستای طرح و تبیین مباحث نظری و پژوهش اصیل در حوزه های هویت ملی، وفاق اجتماعی، انسجام و همبستگی ملی، پیوستگی تاریخی، گستره جغرافیای فرهنگ و تمدن ایرانی، تنوع فرهنگی کشور و تحقیق پیرامون مولفه های هویت ایرانی_اسلامی، از پاییز 1378 انتشار خود را اغازو در تاریخ 1384/12/23 طی نامه ای به شماره 7133/3 موفق به اخذ درجه علمی -پژوهشی ازکمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است.

همچنین طی نامه های شماره 22017/11/3/89 تاریخ 1389/7/6  و شماره 208119/18/3/91 تاریخ 30/10/1391 ؛ درجه علمی پژوهشی فصلنامه مطالعات ملی توسط کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تمدید شده است.

لازم به ذکر است که در سال 1390 نیز طی نامه شماره 90/3/11/3064 درجه علمی _ پژوهشی جهت انتشار ویژه نامه از سوی کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم, تحقیقات و فناوری دریافت شده است.

 

راهنماي ارسال مقاله

 فصلنامه مطالعات ملي به‌منظور توليد دانش تخصصی دربارة "هويت و همبستگي ملی"، مقالات را با شرايط ذيل پذيرش و چاپ مي‌نمايد:

1- برآمده از يك كار اصيل پژوهشي و داراي ويژگي‌ دانش‌افزايي باشد.

2- واجد معيارها و ضوابط علمي تحقيق به‌ويژه از بُعد روشي و نظري باشد.

3- قبلاً در نشريات يا مجموعه‌مقالات، سمينارها و مجامع علمي ديگر چاپ نشده باشد.

4- مقالات برگرفته از پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري به شرط قيد نام استاد راهنما در كنار نام نويسنده قابل چاپ است.

5- طبق راهنمای تنظیم مقاله فصلنامه مطالعات ملی ارائه شود.

 

چگونگي ارسال مقالات

1- ورود به سایت فصلنامه مطالعات ملی به نشانی:        www.rjnsq.org //  www.rjnsq.ir

 2- در صفحه اصلی سایت، در بخش ایجاد حساب کاربری مشخصات کامل نویسندگان محترم ثبت گردد؛

 3- در بخش ورود کاربران؛ جهت ورود به پرتال کاربری؛ نام کاربری و رمز دلخواه وارد شود؛

 4-  ورود به پرتال کاربری و بخش ارسال مقاله؛    

 5- تکمیل جداول مربوطه و ارسال مقاله از طریق این صفحه انجام شود؛

 6-  پیگیری مقاله از طریق منوی جستجوی مقاله در صفحه پرتال کاربری صورت گیرد. 

persian    english

ورود کاربران

درباره موسسه مطالعات ملی

 

مؤسسه مطالعات ملی، مرکز غیر دولتی است که مطالعه و شناخت عالمانه و روزآمد بنیادهای فرهنگی، هویتی، همبستگی و انسجام ملی جامعه ایرانیاسلامی؛ موضوع کانونی آن را تشکیل می­دهد. محوریت این موضوع با عطف توجهبه تحولات پرشتاب جهانی و طرح پرسش­هایی ناظر بر چگونگی حفظ میراث فرهنگی،هویت تاریخی، یکپارچگی و همبستگی ملی و پاسداشت مظاهر تنوع فرهنگی شکل گرفت. برای پاسخگویی به پرسش­های یاد شده و درک کاستی­های پژوهشی این عرصه، ایده مؤسسه در سال 1368 شکل گرفت و پس از تکوین با انجام مراحل اداری و دریافت مجوزهای لازم از سال 1376 گام به عرصه وجود نهاد. مؤسسه فعالیت­های گوناگون خود را شامل انجام مطالعات مسأله محور و برگزاری میزگردها وهمایش‌های ملی و بین‌المللی برای تحقق گفتمان همبستگی را جهت­گیری محوریخود قرار داده است.

 

مطالعه بیشتر