اطلاعیه مهم:  

                                       
 به اطلاع می رساند با توجه به الزامات وزارت علوم،تحقیقات و فناوری مبنی بر به روز کردن سامانه نشریات علمی- پژوهشی سامانه فصلنامه مطالعات ملی با طراحی و امکانات جدید بروز رسانی شده. بنابراین، از این پس تنها مقالاتی در دستور کار بررسی و ارزیابی و پیگیری قرار می گیرند که به آدرس rjnsq.sinaweb.net ارسال شده باشند . فرآیند ارزیابی و پیگیری مقاله نیز از همین طریق انجام می پذیرد.


با تشکر
دفتر فصلنامه مطالعات ملی
98/07/21

 

درباره فصلنامه

فصلنامه مطالعات ملي به‌منظور توليد دانش تخصصی دربارة "هويت و همبستگي ملی" و همچنین در راستای طرح و تبیین مباحث نظری و پژوهش اصیل در حوزه های هویت ملی، وفاق اجتماعی، انسجام و همبستگی ملی، پیوستگی تاریخی، گستره جغرافیای فرهنگ و تمدن ایرانی، تنوع فرهنگی کشور و تحقیق پیرامون مولفه های هویت ایرانی_اسلامی، از پاییز 1378 انتشار خود را اغازو در تاریخ 1384/12/23 طی نامه ای به شماره 7133/3 موفق به اخذ درجه علمی -پژوهشی ازکمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است.

همچنین طی نامه های شماره 22017/11/3/89 تاریخ 1389/7/6  و شماره 208119/18/3/91 تاریخ 30/10/1391 ؛ درجه علمی پژوهشی فصلنامه مطالعات ملی توسط کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تمدید شده است.

لازم به ذکر است که در سال 1390 نیز طی نامه شماره 90/3/11/3064 درجه علمی _ پژوهشی جهت انتشار ویژه نامه از سوی کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم, تحقیقات و فناوری دریافت شده است.

آخرین مقاله های چاپ شده

     |    |    | |  

 | | | |

انتخاب زبان

جستجو

درباره موسسه مطالعات ملی

 

مؤسسه مطالعات ملی، مرکز غیر دولتی است که مطالعه و شناخت عالمانه و روزآمد بنیادهای فرهنگی، هویتی، همبستگی و انسجام ملی جامعه ایرانیاسلامی؛ موضوع کانونی آن را تشکیل می­دهد. محوریت این موضوع با عطف توجهبه تحولات پرشتاب جهانی و طرح پرسش­هایی ناظر بر چگونگی حفظ میراث فرهنگی،هویت تاریخی، یکپارچگی و همبستگی ملی و پاسداشت مظاهر تنوع فرهنگی شکل گرفت. برای پاسخگویی به پرسش­های یاد شده و درک کاستی­های پژوهشی این عرصه، ایده مؤسسه در سال 1368 شکل گرفت و پس از تکوین با انجام مراحل اداری و دریافت مجوزهای لازم از سال 1376 گام به عرصه وجود نهاد. مؤسسه فعالیت­های گوناگون خود را شامل انجام مطالعات مسأله محور و برگزاری میزگردها وهمایش‌های ملی و بین‌المللی برای تحقق گفتمان همبستگی را جهت­گیری محوریخود قرار داده است.

 

مطالعه بیشتر