هویت‌طلبی جدید ایرانی‌ها در بستر جهانی‌شدن (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه یاسوج)/ رضا التیامی‌نیا / بهنام رشیدی‌زاده

دوشنبه, 01 مهر 1398 00:00
رای دادن به این مورد
(0 آرا)

چكيده

هویت ملی و مذهبی شکلی از آگاهی به خود، ارزش‌ها و باورها، جامعه، فرهنگ، تاریخ و آینده را القا می‌کند و در پاسخ به این‌که من یا ما چه کسی هستیم و چه کسی می‌خواهیم باشیم مطرح می‌شود. جهانی‌شدن پدیده‌ای است که نياز به هویت و معنا را تشديد كرده است و جوانب گوناگون زندگی فرهنگی، اعم از نگرش جنسیتی، آموزش رسمی، هویت و سبک زندگی افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سؤال این است که هویت‌یابی جدید ایرانی‌ها به‌ویژه جوانان دانشجو چه تأثیرات و پیامدهایی برای هویت ملی کشور دارد. یافته تحقیق نشان داد که علاقه و اهتمام عملی دانشجویان دانشگاه یاسوج به ارتقای سلامت انسانی، هویت خانوادگی، هویت دینی، هویت اجتماعی یا ملی، تعالی علم و هویت فرهنگی بسیار مطلوب و جدی است. روش پژوهش، پیمایشی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات نیز منابع کتابخانه‌ای و پرسش‌نامه است.

كليد واژه‌ها: هویت ملی، جهانی‌شدن، دانشجویان یاسوج، هویت دینی.

آخرین بار تغییر یافته دوشنبه, 01 مهر 1398 06:51 نوشته شده توسط