بررسی مؤلفه‌های بعد دینی هویت ملی؛ راهبردها و راهکارها/ علی پرنوره / حمید هوشنگی

دوشنبه, 01 مهر 1398 00:00
رای دادن به این مورد
(0 آرا)

چكيده

بعد دینی هويت ملی از عوامل مبنایی مؤثر در ثبات نظام‌های سياسي و اجتماعي است، بنابراین يكي از اهداف و حوزه‌هاي اصلي جامعه‌پذيري سياسي احصاء و تقويت و بازتوليد شاخص‌های این مقوله است. این مقاله می‌کوشد با استفاده از روش نخبگی، مطالعات راهبردی و محیط ‌شناسی مبتنی بر تکنیک SWOT راهبردهای تقویت بعد دینی هویت ملی احصاء و اولویت‌بندی شوند. براساس نتایج حاصله،راهبردهای اولیه بر حفظ کیان خانواده، تقویت و تصحیح کارکردهای مدارس و دانشگاه‌ها، ابزار هنری و علمی، فعال‌سازی مراجع اجتماعی، یکپارچه‌سازی نهادهای رسمی و اجرای درست قانون تأکید دارند و راهبردهای ثانویه مواردی همچون ترویج خودباوری، اشاعه روحیه‌ی جهادی، صیانت و ترویج مدل مردم‌سالاری دینی، افزایش کارآمدی نظام، مشارکت شایستگان اقوام، وحدت مسلمانان و تعامل فعال با جهان اسلام را برجسته می‌سازد.

كليد واژه‌ها: هویت، هویت ملی، هویت دینی، SWOT.

آخرین بار تغییر یافته دوشنبه, 01 مهر 1398 07:03 نوشته شده توسط