دکتری جامعه شناسی و مدرس جامعه شناسی دانشگاه پیام نور

 

 

خلاصه فعاليتهاي علمي– پژوهشي، مطبوعاتي و آموزشي

 

دکتری جامعه‌شناسی( Ph. D  ) ( گرايش مسايل اجتماعي ايران)

 

1) سوابق  آموزشي و پژوهشي 

 

الف ) عضویت در کمیته‌ها و شوراهاي علمي و پژوهشي

 

1- عضوکمیته علمی پژوهش‌های کاربردی دانشگاه تهران، حكم شماره  7510/41 مورخ 2/8/1384

 

2- عضوکمیته تخصصي آموزشي علمی کاربردی وزارت کشور (حکم 311/113/ت مورخ 6/4/1374 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اطلاعات).

 

3- عضو کمیسیون علمی ـ فرهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام (حكم شماره 14771/41-8/10/1377).

 

4- عضو  كارگروه کنوانسیون حقوق کودک (ج.ا.ا) در سازمان ملل ، 23/2/3992 – 18/5/1379.

 

5- عضو هیأت علمی مرکز مطالعات ، تحقيقات و آموزش وزارت کشور (گواهي شماره 51315 مورخ 27/61387)

 

6- عضو هیأت تحریریه فصلنامه مطالعات ملی، چهارده سال (گواهي نامه  شماره 2890-121/م مورخ 21/7/1390). اين فصلنامه از سال 1384 به بعد طبق مجوز شمارة 7133/3 مورخ 23/12/1384 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري داراي درجه علمي ـ پژوهشي مي‌باشد.

 

7- عضو کمیته مدیریت و نظارت بر اجرای طرح‌های پژوهشی در حوزه اقوام و مسایل ایران، مؤسسه فرهنگ و تمدن آوا، حكم شماره  2070-121/9 مورخ 1/12/1385.

 

8- تدریس در مركز آموزش انصارالمهدی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، دو سال (دور‌هاي دافوس فرماندهان سال‌هاي 84 و 85)

 

9- همكاري با پژوهشكده مطالعات راهبردي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در برگزاري دوره‌هاي آموزشي عالي آزاد (تدريس در دوره آموزشي مسايل راهبردي اقوام ايراني و امنيت ملي ج.ا.ا)

 

10- پژوهشگر مؤسسه فرهنگ و تمدن آوا به مدت چهارده  سال (مديريت و اجراي طرح‌هاي پژوهشي در حوزه اقوام  ، وحدت و همبستگي ملي)  احكام شماره 1587-121/م مورخ 26/2/1386 و   شماره 2880-121م مورخ 17/7/1389)

 

11- عضو هيأت داوران مقالات فصلنامه علمي ـ پژوهشي مطالعات ملي (حكم شماره 2891-121/م مورخ 17/2/1389)

 

12- مدرس دانشگاه پيام‌نور:  واحد تهران جنوب ؛  واحد ورامين  و واحد شهر ري از سال 1389 تاكنون.

 

13- عضوهيات داوران مقالات  فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی ناجا

 

14- عضوکار گروه اقوام و نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام ( 1393 )

 

2) دوره‌های آموزشی تخصصي و حرفه اي

 

1-دوره ي آموزش ICDL (مهارت‌های هفت‌گانه کامپیوتر) و كسب گواهي نامه هاي مربوطه                       

 

2- روزنامه‌نگاری   - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - مركز مطالعات و تحقيقات رسانه                                          

 

3- کارگاه روش تحقیق ؛ شوراي پژوهش هاي علمي كشور – نهاد رياست جمهوري                                                         

 

4- دوره آموزشي امنیت شبکه - وزارت كشور – مركز مطالعات ، تحقيقات و آموزش                                                                                        

 

5- دوره آموزشي روش تحقیق  در علوم اجتماعي- وزارت كشور – مركز مطالعات ، تحقيقات و آموزش    

 

6- دوره آموزشي بهبود مدیریت- وزارت كشور – مركز مطالعات ، تحقيقات و آموزش

 

3) تألیفات

 

1) کتب

 

1- گفتارهایی در مورد هویت ملی در ایران، تهران، انتشارات تمدن ایرانی1385.

 

2-تحولات سياسي و اجتماعي در ايلات و عشاير ايران ؛  با تاكيد بر  ایل قشقایی، وزارت کشور، دفتر امور اجتماعی، انتشارات وزارت كشور1369.

 

3- شوراهای اسلامی بسترها و زمینه‌های تشکیل، دفتر امور اجتماعی وزارت کشور، انتشارات وزارت كشور1378.

 

4- وضعیت و روند حوادث غرب کشور، علل و زمینه‌ها، 1384، دفتر پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ، 1384.

 

5- فضاي مجازي  و تحولات هويت ملي  در ايران ، انتشارات تمدن ايراني ؛ 1391

 

6-تحلیلی بر مولفه های فرهنگی در منظومه فکری امام خمینی و مقام معظم رهبری – انتشارات مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما - 1393

 

7- جامعه شناسي هویت ملی در ايران  ( در مرحله نهايي تالیف قرار دارد )

 

4) مقالات و گزارش‌های علمی

 

1- پتانسیل‌ها و عوامل انسجام‌زا و تداوم‌بخش فرهنگ و تمدن ایران،  همايش بين‌المللي: نهادهاي اجتماعي و همسبتگي ملي، انتشارات تمدن ايراني، 1388.

 

2- روندپژوهی بلوچ‌ها در ایران، 1385، وزارت کشور؛ مركز پژوهش ها

 

3- مدل تحلیلی ـ نظری آسیب‌شناسی اهل سنت در ایران، 1386، وزارت کشور؛ مركز پژوهش ها.

 

4- چارچوب مفهومی سنجش دین‌داری در ایران (تأثیر دینداری به امنیت اجتماعی)، 1386، وزارت کشور. ؛ مركز پژوهش ها

 

5- عوامل تعادل بی‌هنجاری و ناکارآمدی، ضرورت توجه به مسایل اجتماعی در برنامه سوم، روزنامه  همشهری، 15 اسفند 1379 (مقاله).

 

6- زنان آسیب دیده اجتماعی، پنج‌شبنه 14 اسفند 1378، روزنامه همشهری (مقاله).

 

7- عوامل مؤثر در افزایش آسیب‌پذیری زنان، 14 اسفند 1378، روزنامه همشهری (مقاله).

 

8- اقوام و مشارکت سیاسی در ایران، مؤسسه مطالعات ملی، 1384، (گزارش راهبردي).

 

9- ارزش‌ها و نگرش‌های مردم استان مرکزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت پژوهشی، پیمایش ملی، 1384.

 

10- رهیافت نظری تحلیل رقابت سیاسی، فصلنامه مطالعات ملی، تهران، ، 1384

 

11- گفتمان هویت ملی عصر پهلوی در ایران، همایش رقابت سیاسی و امنیت ملی، 1385 (مقاله).

 

12- پتانسیل بحران‌های قومی در ایران، گزارش پژوهش، وزارت کشور، 1388.

 

13- مفهوم و نظریه‌های جهانی‌شدن، فصلنامه مطالعات ملی، تهران، ، 1378 (مقاله).

 

14- هویت ملی و رابطه آن با هویت‌های قومی، وزارت کشور، دفتر امور اجتماعی، 1375.

 

15- عوامل تداوم‌بخش فرهنگ و هویت ایرانی، گزارش همایش،  1387.

 

16- رهیافت نظری تحلیل رقابت سیاسی، فصلنامه مطالعات ملی، تهران، ، 1384

 

17- مباني معرفتي هويت ملي در عصر پهلوي، مجله جامعه‌شناسي (علمي ـ پژوهشي)، دانشگاه آزاد اسلامي، تابستان 1389؛ 5(2): 43-67.

 

18- انتخابات و همبستگي ملي، ضميمه جام‌جم، 12 بهمن 1390، (ويژه‌نامه دوران).

 

19- رسانه ملي؛ تحول در نوع علايق و ترجيحات رسانه‌اي ايرانيان، انتشارات مؤسسه فرهنگ و تمدت آوا ، 1390، گزارش راهبردي.

 

20- جستارهايي نو از تحولات فرهنگي و هويتي در ايران؛ با تأكيد بر پايتخت، انتشارات مؤسسه فرهنگ و تمدت آوا ، 1390، گزارش راهبردي.

 

21- نظام هنجاري ـ ارزشي در ايران، با تأكيد بر؛ ترجيحات هدف‌گذاري، ابزاري، رفتاري و كنشي شهروندان تهراني-  1390، گزارش راهبردي.

 

22- مديريت فرهنگي يا فرهنگ مهندسي شده؛ بازخوانش تحولات فرهنگي در ايران، انتشارات مؤسسه فرهنگ و تمدت آوا ، 1391، گزارش راهبردي.

 

23- روندشناسي و گونه‌شناسي راديكاليزم سياسي ، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي، گزارش راهبردي، 1391.

 

24- انتخابات، ضرورت‌ها؛ بايدها و نبايدها،  مؤسسه فرهنگ و تمدت آوا ، بهمن 1390، گزارش راهبردي.

 

25- گونه‌شناسي تحولات قومي در سال 1390 و چشم‌انداز آن در سال 91،  1390، گزارش راهبردي.

 

26- داوري و ارزيابي بيش از 150 مقاله مربوط به فصلنامه علمي ـ پژوهشي مطالعات ملي (گواهي شماره 2891-121/م مورخ 17/2/1389، صاحب امتياز)

 

27- پیمایش ملی رفتارهای فرهنگی ایرانیان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت پژوهشی، پیمایش ملی، 1380.

 

28- تحليل  جامعه شناختي نهضت پانزده خرداد ( با تاكيد بر بسترهاي اجتماعي نهضت ) ، مركز پژوهش هاي تاريخ معاصر ايران – فصلنامه تاريخ معاصر ايران – 1392 ( مقاله )

 

29- هويت ملي ؛ مولفه ها و راه كارهاي رسانه اي تقويت آن ، فصلنامه جوان و رسانه ؛ صدا و سيماي جمهوري اسلامي ؛ زير چاپ

 

5) طرح‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي

 

1- طرح توسعه مناطق عشایر جنوب شرق ایران، سیستان و بلوچستان، 1372، وزارت کشور.

 

2- تهيه شناسنامه تشکل‌های فرهنگی اجتماعی (N.G.O) در ایران، دفتر امور اجتماعی، وزارت کشور، 1380.

 

3- طرح تشکیل مجلس مشورتی جوانان، دفتر امور اجتماعی، 1381.

 

4- طرح آمارنامه اجتماعی استان ها ، دفتر امور اجتماعی، 1378.

 

5- طرح شناسایی آماری جرایم اجتماعی، دفتر امور اجتماعی، 1369.

 

6- راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در مورد  اقوام ،وزارت كشور- دفتر امور اجتماعي- 1387.

 

7-  تدوین اطلس قومی کشور، 1386 _ وزارت كشور

 

8- هويت هاي قومي و رابطه ي آن با هويت ملي – وزارت كشور – دفتر امور اجتماعي1382 ( همكار پژوهشي ) مجري دكتر مسعود چلبي

 

9-خودكشي در لرستان ؛ علل و عوامل و راه كارهاي پيشگيري از آن – استانداري لرستان – دفتراموراجتماعي مجري دكتر محمد عبدللهي و دكتر مسعود چلبي – 1375 _ ( همكار پژوهشي )

 

10- پیمایش ملی مصرف كالاهاي فرهنگي در  ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت پژوهشی، پیمایش ملی، 1380.

 

     |    |    | |  

 | | | |

ورود به سامانه