دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

 

خلاصه فعاليتهاي علمي– پژوهشي، مطبوعاتي و آموزشي

ديپلم متوسطه : رياضي ـ فيزيك ،

.كارشناسي ارشد :معارف اسلامي وعلوم سياسي از دانشگاه امام صادق(ع)،

.كارشناسي ارشد(دوم) : علوم‌سياسي با گرايش سياست تطبيقي از انيستيتو مطالعات سياسي دانشگاه ليون 2 كشور فرانسه ، 

.دكتري : علوم سياسي با گرايش جامعه‌شناسي سياسي از دانشگاه لومير (ليون 2 ) ، كشور فرانسه

  .رتبه دكتري : بالاترين درجه دكتري در فرانسه يعني :

.عضو هیأت علمي : دانشگاه علامه طباطبايي ـ  دانشكده حقوق و علوم سياسي ـ  از سال 1376

.معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي  دانشكده حقوق وعلوم‌سياسي‌دانشگاه علامه  طباطبايي ـ از سال 1379 تا 1382

.معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از مهر سال 1384 (ادامه دارد)

دانشیار : پايه 14

.زبانهاي خارجي : مسلط بر زبانهاي فرانسه، انگليسي، عربي، تركمني، تركي استامبولي، آذري و فارسي

 

.مقالات

.الف ـ مقالات فارسي :

1 ) «نقش خواص از ديدگاه جامعه‌شناسي پارتو ( 1923 ـ 1848 )»، فصلنامه علمي ـ تخصصي«مصباح» شماره 23 ، پاييز 1376 ، ص 184 ـ 173 .

2 )«انديشه ديني، انقلاب اسلامي و جامعه مدني»، فصلنامه علمي ـ پژوهشي «دانشگاه اسلامي»، سال دوم، شماره پنجم، تابستان 1377 ، ص 54 ـ 45 .

3 )«شوراها و تحقق توسعه سياسي در كشور»، فصلنامه مطالعات راهبردي ، شماره اول، پاييز 1377 ، ص 254 ـ 246 .

4 )«فوكو و انقلاب اسلامي ايران»: «معنويت‌گرايي در سياست»، فصلنامه علمي ـ پژوهشي «متين» شماره اول ، سال اول ، زمستان 77 ، ص 224 ـ 209

5 )«توكويل و انقلاب»، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي ، 138 ـ 137، سال سيزدهم، شماره پنجم و ششم، بهمن و اسفند 1377، ص 85 ـ 82 .

3 ) «زن و توسعه سياسي»، مجله سروش، شماره‌هاي 911 ـ 910 ـ 909 ، 2 ـ 9 ـ 16 آبان 1377، ص 15 ـ 10 ، 15 ـ 10 و 17 ـ 12 .

7 )«نظام سياسي فرانسه و انقلاب اسلامي ايران»، فصلنامه‌«نامه پژوهش»، سال سوم، شماره 10 و 11 ، زمستان 1377، ص 214 ـ 195  .

8 )«امام خميني و احياء انديشه ديني در مبارزات سياسي ـاجتماعي»، مجموعه مقالات دومين كنگره بين‌المللي امام خميني و احياء تفكر ديني (13 ـ 11 خرداد 1377 )، تابستان 1378، ص 52 ـ135

9)«انقلاب اسلامي ايران در رهيافت فرهنگي انديشمندان فرانسوي»، مجموعه مقالات كنگره بين‌المللي تبيين انديشه امام خميني .

10)«روشنفكران فرانسه و انقلاب اسلامي ايران»، مجله پژوهش حقوق و سيـاست ( مجله علمي ـتخصصي دانشكده حقوق و علوم‌سياسي دانشگاه علامه طباطبائي)، سال اول، شماره اول، پاييز ـزمستان 1378،      334 ـ315 .

11)«آسيب‌شناسي انقلاب : نگاهي درونگرايانه به چالشهاي يك انقلاب»، فصلنامة علمي ـپژوهشي انديشة انقلاب اسلامي، شمارة صفر، زمستان 1380، ص 54 ـ31

12) «انقلاب اسلامي ايران و بازتاب آن در رويكردي نظری»، فصلنامة علمي ـ پژوهشي انديشة انقلاب اسلامي، سال اول، شمارة اول، بهار 1380، ص 80 ـ 57

13) «روشنفکران و صلح جهاني : خبرگزاريها و نقش روشنفكري آنان براي صلح ، در «... و باید صلح» مجموعة مقالات همايش بين‌المللي خبرگزاريها ائتلاف براي صلح ، تهران مؤسسه انتشارات روزنامة ایران، 1383، ص 285 ـ 255

14 )«نامة روشنفكران آمريكايي در يك نگاه»، مجموعة مقالات همايش جنگ عادلانه.

15) «اسلام‌گرايي و اسلام‌گرايان در ايران : از انقلاب اسلامي تا به امروز، مجموعة مقالات همايش بين‌المللي اسلام سياسي»  در آغاز قرن بيست و يكم .

16 )«‌جنگ آمريكا بر ضد‌تروريسم‌» : «گمانهاي نظري»‌، فصلنامة مطالعات راهبردي، سال پنجم، شمارة سوم و چهارم، پاييز و زمستان 1381 ، ص 790 ـ 784

17) ‌«سير روشنفكري در ايران»‌، فصلنامه تخصصي علوم‌سياسي، سال ششم، شماره بيست و يكم، بهار 1382، ص 338 ـ 331

18 ) ‌«فساد سياسي در ايران معاصر»، فصلنامة مطالعات راهبردي، سال ششم، شمارة اول، بهار 1382، ص 244 ـ 234

19) ‌«روشنفكري و روشنفكري ديني ايران در سه حركت‌»، فصلنامه سياسي ـ اجتماعي رهيافت‌هاي سياسي و بين‌المللي، شمارة چهار، بهار و تابستان 1382، ص 156 ـ 112

20 ) «‌ضرورت راهبردي توسعه سياسي در جمهوري اسلامي ايران»‌، فصلنامه مطالعات راهبردي، سال ششم، شماره سوم، پائيز 1382، ص 101 ـ 89 .

21) ‌«جامعه‌شناسي سياسي امام علي»‌، ايران، 26 آبان 1382، ص 8 ، 27 آبان 1382، ص 8 .

22) ‌‌‌«مردم‌سالاري ديني: دموكراسي  صالحان‌» ، مجموعة مقالات همايش بين‌المللي مردم‌سالاري ديني، ديماه 1382، دانشگاه علامه طباطبايي

23) ‌«مردم‌سالاري ديني، تناقض يا تعامل»‌، خردنامه(همشهري)، 24 دي  1382، ص 11 ـ 10

24) «‌اصلاح و اصلاح‌طلبي در ايران : تبارشناسي»‌، ‌خردنامه (همشهري) ، 27  اسفند 1382، ص 11 ـ9

25 ) ‌«رفتار‌شنـاسي آمريكـا در قبـال انقــلاب اسلامي ايران»‌، راهبرد، 31، بهار 1382، ص 343 ـ313

26 ) «‌بازتاب انقلاب اسلامي ايران بر نظام بين‌الملل»‌، مجموعة مقالات همايش بين‌المللي انقلاب اسلامي ايران و چشم‌انداز آينده.

27 ) «آسیب شناسی اصلاحات 76 در ایران»‌، خردنامه (همشهری)، 21مرداد 1383، ص5 ـ4

28 ) «آسیب شناسی اصلاحات 76 در ایران»‌، خردنامه (همشهری)، 4 شهریور 1383،   ص 9 ـ 8

29)«نهادهای انقلاب اسلامی: تشیع عامل اصلی انقلاب اسلامی»، خردنامه (همشهری)، 21 بهمن 1383، ص 9 ـ 8

30)«بازتاب انقلاب اسلامی ایران در نظریه‌های انقلاب: تولد و شکل‌گیری نسل چهارم تئوری‌های انقلاب»، مجله جامعه‌شناسی ایران، دورة‌پنجم، شمارة 3، پاییز 1383،  ص 123 ـ 86

31) جنبش دانشجویی در ایران: تأملی نظری، خردنامه (همشهری)، 17 آذر 1384، ص 7 ـ 6

32) به سوی موج چهارم؟ ، خردنامه (همشهری)، 17 آذر 1384، ص 13 ـ 12

33) جنبش دانشجویی در ایران: به سوی موج چهارم؟، در «تاریخ جنبش دانشجویی ایران: دفتر تحکیم وحدت (80 ـ1358)»، تهران، انتشارات نجم‌الهدی، 1385، ص 41 ـ 6

.ب ) مقالات لاتين :

1. " Le fondamentalisme laic ; Le Message de l' lslam ; N. 130 ; septembre 1995 ; p . 5 ـ6

2 . Le reflet de la revolution algerienne dans les mouvements de liberation et revolutionnaires contemporains : le cas de la revolution islamique en Iran ".

3 .  Democratie Religieuse: Democratie des Justes, Le Debat, N.1, ete 2004, PP. 98ـ 142.

4 .  Foucault et la Revolution islamique d’iran: la spiritualite dans la politique, la Message de l’islam, printemps 2005. PP.60ـ73.

.ج ـ كتاب و كتابچه :

 1)«اجراي مقطعي شوراهاي محلي» پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1377، 48 ص .

2 )«فساد سياسي ؛ تهديد خفته»، پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1381، 14 ص .

3) اندیشمندان علوم اجتماعی و انقلاب اسلامی ایران،تهران، انتشارات باز «مركز بازشناسي اسلام و ايران»، 1384 ، 150 ص.

 .هـ  ـ  مقالات ارائه شده در كنفرانسها :

1)«روشنفكر و روشنفكران مسلمان در ايران»، همايش روشنفكران و دانشگاه اسلامي، پاريس، زمستان 1375 .

2) « انديشه ديني ، انقلاب اسلامي و جامعه مدني»، همايش جامعه مدني در شيراز، زمستان 1376

3) «امام خميني و احياء انديشه ديني در مبارزات سياسي ـاجتماعي»، دومين كنگره بين‌المللي امام خميني ، تهران ـزمستان 1377

4) «موانع اخلاقي شدن سياست»، همايش اخلاق و سياست، دانشگاه  زاهدان، زمستان 1377.

5) «اسلامگرايي در آفريقا»، همايش بين‌المللي اسلام و اسلامگرايي در جهان ، مكه معظمه، بهار 1378 . (ارائه مقاله به زبان فرانسه)

6) «انقلاب اسلامي ايران در رهيافت فرهنگي انديشمندان فرانسوي» ، كنگره بين‌المللي تبيين انديشه امام خميني، پاييز 1378 .

7)«اسلام سياسي در ايران بعد از انقلاب اسلامي» ، همايش بين‌المللي اسلام سياسي در آغاز قرن بيست و يكم ، تهران، دفتر مطالعات وزارت امور خارجه، 6 ـ7 آبان 1380 .

8)«اسلام‌گرايان ايران و مسأله فلسطين» ، همايش بين‌المللي فلسطين نگاه ايراني، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 2 ـ3 ديماه 1380 .

9) «تأثير انقلاب الجزاير بر حركتهاي استقلال طلبانه و انقلابي معاصر : مطالعه موردي انقلاب اسلامي در ايران» ، همايش بين المللي انقلاب الجزاير در آثار عربي و خارجي (غيررسمي)، الجزاير، الجزيره ، تير 1381 (ارائه مقاله به زبان فرانسه)

10)«روشنفكران و صلح جهاني : خبرگزاريها و نقش روشنفكري آنان براي صلح»، همايش بين‌المللي خبرگزاريها ائتلاف براي صلح ، تهران ، مهرماه 1381 .

11) «‌مردم‌سالاري ديني: دموكراسي صالحان»‌، نخستين همايش بين‌المللي مردم‌سالاري ديني، تهران، ديماه 1382.

‌‌12)«بازتاب انقلاب اسلامي ايران بر نظام بين‌الملل»‌، همايش بين‌المللي انقلاب اسلامي ايران و چشم‌انداز آينده، تهران، ارديبهشت 1383.

13) «مردم‌سالاری دینی در ایران»، همایش بین‌المللی ایران‌شناسی،مسکو، دانشگاه مسکو، اسفندماه 1384

14) «ویژگی‌های انقلاب اسلامی ایران»، همایش بین‌المللی ایران‌شناسی، مسکو، دانشگاه مسکو، اسفندماه 1384

  .ز ـ سوابق اجرایی ـ علمی :

1 ) معاون فرهنگی ـ اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

2) معاون پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی، به مدت 2 سال

3) معاون آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، به مدت 3 سال

4) عضو شورای دانشگاه علامه طباطبایی، به مدت 2 سال

5) مسؤول دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به مدت 1 سال

6) عضو شورای علمی مجله علوم سیاسی

7) عضو شورای علمی مجله اندیشه انقلاب اسلامی ایران

8) عضو شورای علمی مجله پژوهشی حقوق و سیاست

9) دبیر علمی همایش بین‌المللی مردم‌سالاری دینی

10) عضو انجمن علمی جامعه‌شناسان ایران

11) عضو انجمن علمی علوم سیاسی ایران

 

     |    |    | |  

 | | | |

ورود به سامانه