درباره فصلنامه

فصلنامه مطالعات ملي به‌منظور توليد دانش تخصصی دربارة «هويت و همبستگي ملی» و همچنین در راستای طرح و تبیین مباحث نظری و پژوهش اصیل در حوزه های هویت ملی، وفاق اجتماعی، انسجام و همبستگی ملی، پیوستگی تاریخی، گستره جغرافیای فرهنگ و تمدن ایرانی، تنوع فرهنگی کشور و تحقیق پیرامون مولفه های هویت ایرانی_اسلامی، از پاییز 1378 انتشار خود را اغازو در تاریخ 1384/12/23 طی نامه ای به شماره 7133/3 موفق به اخذ درجه علمی -پژوهشی ازکمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است.
همچنین طی نامه ای به شماره 22017/11/3/89 مورخ 1389/7/6 درجه علمی پژوهشی فصلنامه مطالعات ملی توسط کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تمدید گردید. و طی نامه ای به شماره 22017/11/3/89 مورخ 1389/7/6 نیز درجه علمی پژوهشی فصلنامه مطالعات ملی توسط کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تمدید شد.
لازم به ذکر است که در سال 1390 نیز طی نامه شماره 90/3/11/3064 درجه علمی _ پژوهشی جهت انتشار ویژه نامه از سوی کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم, تحقیقات و فناوری دریافت شده است.

 

 

راهنمای ارسال مقاله

فصلنامه مطالعات ملی به منظور تولید دانش تخصصی درباره (هویت و همبستگی ملی) مقالات را با شرط ذیل پذیرش و چاپ می نماید:
1-برآمده از یک کار اصیل پژوهشی و دارای ویژگی دانش افزایی باشد
2- واحد معیارها و ضوابط علمی تحقیق به ویژه از بعد روشی و نظری باشد
3- قبلا در نشریات یا مجموعه مقالات، سمینارها و مجامع علمی دیگر چاپ نشده باشد
4- مقالات برگرفته از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری به شرط قید نام استاد راهنما در کنار نویسنده قابل چاپ است
5- طبق راهنمای تنظیم مقاله فصلنامه مطالعات ملی ارائه شود

چگونگی ارسال مقاله
1-ورود به سایت فصلنامه مطالعات ملی به نشانی:
www.rjnsq.org
www.rjnsq.ir
2- در صفحه اصلی سایت، در بخش ایجاد حساب کاربری مشخصات کامل نویسندگام محترم ثبت گردد.
3- در بخش ورود کاربران، جهت ورود به پرتال کاربری، نام کاربری و رمز دلخواهوارد شود.
4-ورود به پرتال کاربری و بخش ارسال مقاله
5-تکمیل جداول مربوطه و ارسال مقاله از طریق این صفحه انجام شود.
6- پیگیری مقاله از طریق منوی جستجوی مقاله در صفحه پرتال کاربری صورت گیرد.

ورود كاربران

درباره موسسه مطالعات ملی

 

مؤسسه مطالعات ملی، مرکز غیر دولتی است که مطالعه و شناخت عالمانه و روزآمد بنیادهای فرهنگی، هویتی، همبستگی و انسجام ملی جامعه ایرانیاسلامی؛ موضوع کانونی آن را تشکیل می­دهد. محوریت این موضوع با عطف توجهبه تحولات پرشتاب جهانی و طرح پرسش­هایی ناظر بر چگونگی حفظ میراث فرهنگی،هویت تاریخی، یکپارچگی و همبستگی ملی و پاسداشت مظاهر تنوع فرهنگی شکل گرفت. برای پاسخگویی به پرسش­های یاد شده و درک کاستی­های پژوهشی این عرصه، ایده مؤسسه در سال 1368 شکل گرفت و پس از تکوین با انجام مراحل اداری و دریافت مجوزهای لازم از سال 1376 گام به عرصه وجود نهاد. مؤسسه فعالیت­های گوناگون خود را شامل انجام مطالعات مسأله محور و برگزاری میزگردها وهمایش‌های ملی و بین‌المللی برای تحقق گفتمان همبستگی را جهت­گیری محوریخود قرار داده است.

 

مطالعه بیشتر